T_ 0.332. 345 06 82
F_ 0.332. 345 06 85
T_ 0.332. 345 06 83 - 0.332. 248 11 11

Kurallarımız


• Müşteri memnuniyeti.
 
• Eğitimli ve katılımcı personelimiz.
 
• İşyerinde uyumluluk.
 
• Tüm kurum ve kuruluşlarla ve şahıslarla ilişkilerde saygı güven ve iş ahlâkı.
 
• Topluma katkıda bulunma. 
 
• Hizmet ve üretimde mükemmeliyet.
 
• Sözünde durmak.
 
• Takdir etmek.
 
• Temel kurallarımızdır
 
Copyright © 2013 Anadolu Demir